ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสำนักทันตสาธารณสุข

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและปรับมาตรฐานการตรวจ เขต 11 ปี 2562 วันที 18-19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเมืองลิกอรื อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

การอบรมทันตบุคลากร ด้านการสำรวจข้อมูลทางทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ภายให้โครงการ  บูรณาการพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4

อ่านต่อ

ลิงค์โครงการของสำนักทันตสาธารณสุขอื่น ๆ
       

      
© 2019 |   All Rights Reserved |   www.yimsodsia.org |   Email us:
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表